Email

infoļ¼ blisis.co.jp

Phone

+81-48-948-8355

Address

#4F UshiyamaBldg.
2125-4 Hikawacho,
Soka-shi, Saitama-ken 340-0034
Japan